Rada naukowa

 

Ja 2

Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dziekan drugiej kadencji II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Specjalista II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych, specjalista II stopnia z zakresu kardiologii.

 

Fotografie: Marek Jaskiewicz Tel.: 0-601-81-20-92 e-mail: foto@marekjaskiewicz.com www.marekjaskiewicz.com

Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

 Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II Wydziału Lekarskiego  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

Prodziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Były Szef Sekcji Kardiologii Sportowej PTK,

Konsultant Kardiologiczny COMS,

Pan Profesor ma pod swoją opieką wielu byłych i aktualnych polskich sportowców poziomu mistrzowskiego i olimpijskiego

Członek Komisji Medycznej PKOl,

 

 

DSC02516

Prof. nzw. dr hab. k. fiz. Ewa Kozdroń

 Kierownik Zakładu Metodyki Rekreacji na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,

Autorka interwencyjno-edukacyjnego Programu Rekreacji Ruchowej Osób Starszych (PRROS) oraz innych programów na rzecz osób 50+

Założycielka i prezes Stowarzyszenia Aktywności Sportowej „Bakcyl”; Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+ (ESPAR 50+); Uniwersytetu Trzeciego Wieku –Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Oddziału Mazowieckiego, członek Warszawskiej Rady Seniorów.

 

Zrzut ekranu 2016-09-09 o 17.14.18 

Prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

 I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, członek władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) poprzednich kadencji. Aktualnie redaktor naczelny organu PTK – Kardiologii Polskiej (pismo indeksowane na liście filadelfijskiej). Były Prezes Koła Młodych Polskich Kardiologów – Klub 30 PTK, były Prezes Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK, były Skarbnik PTK. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne – European Society of Cardiology (ESC) – member of the Working Group on Acute Cardiac Care (WG27) and the Working Group on Cardiovascular Pharmacology and Drug Therapy (WG03)